Kort om firmaet

Frode Harritz

Villaindeklima.dk er hjemmesideadresse for mine aktiviteter med Blowerdoor tæthedstest.

Tlf. 4038 1154

frode@harritz.com

Trykprøvning af huse.

Tæthedstest af huse.

Kontrol af tætheden i klimaskærmen.

Test af bygningers tæthed.

Jeg udfører den såkaldte "Blower Door" test efter normen DS/EN ISO 9972:2015.

Mit udstyr kan klare opgaver fra små lejligheder til institutioner og fabrikshaller.

Testen danner grundlag for attesten til kommunen eller bygherren.

 

For lejligheder og parcelhuse op til 250 m2:

 Enten

 

2900,00  + moms

Jylland/Fyn

for en test af det færdige parcelhus med en afsluttende attest til kommunen.

Eller

 

5000,00 + moms

Jylland/Fyn

for en foreløbig kontrol af bygningen og lokalisering af eventuelle utætheder inden indvendig beklædning, samt en efterfølgende test af den færdige bygning med attest til kommunen.

 

Det kan være en stor fordel at teste bygningen inden dampspærren

bliver skjult bag den indvendige beklædning. Men til attesten skal

bygningen være færdigmonteret.

 

Ved stører bygninger

indhent tilbud.

 

Evt. assistance med at finde eventuelle utætheder aftales i hvert tilfælde.

Priser gælder for parcelhuse op til 250 m2 i Jylland/Fyn. Resten af landet: indhent tilbud.

Størrer bygninger: indhent tilbud.

 

 

Ring 4038 1154 eller mail til frode@harritz.com

 

Det anslås at ca. 1/5 af opvarmningsenergien i et gennemsnitligt parcelhus går tabt på grund af utilsigtede utætheder. Ved at undgå disse utætheder kan man typisk spare 10-20 % på varmeregningen.

Bygningsreglementets (BR-15 og BR-18) krav til bygningers tæthed er defineret således: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 liter pr. sekund pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Målingerne udføres på grundlag af normen DS/EN ISO 9972:2015.

 

                   

Udstyret består hovedsagelig af en ventilator, en "kunstig dør", en trykmåler og en komputer.

Den kunstige dør monteres i karmen i en yderdør, terrassedør eller i et vindue.

Komputeren styrer nu ventilatoren som langsomt sænker trykket i bygningen til 50 Pa under trykket udenfor. Samtidig aflæses luftforbruget ved at holde trykket. Herefter vendes ventilatoren, og nu øges trykket i bygningen langsomt til 50 Pa over trykket udenfor. Også her aflæses luftforbruget, og gennemsnittet for luftforbruget ved overtryk og undertryk udregnes.

Resultatet må ikke overstige 1,0 liter pr. sekund pr. m2 etageareal.

Er det højere, så skal huset tætnes. Også her kan ventilatoren bruges. Ved at skabe et konstant undertryk i bygningen, kan man finde frem til utæthederne med thermografi eller ved hjælp af røgampuller.

 

Den endelige test påregnes at tage 2-3 timer.

Copyright ® 2009 Frode Harritz  
Villaindeklima.dk